Bạn có muốn thu được năng suất tối đa và thu hồi vốn nhanh trên vườn bơ của bạn không?

Bạn có muốn thu được năng suất tối đa và thu hồi vốn nhanh trên vườn bơ của bạn không?

Hãy chọn giải pháp tốt nhất cho vườn bơ của bạn

Tại sao cần lựa chọn hệ thống tưới tiêu chính xác cho vườn bơ của bạn?

 • Tăng sản lương bơ thu hoạch.
  Việc tưới nước và cung cấp chất dinh dưỡng chính xác, thường xuyên cho phép những người nông dân hiện đại trồng cây theo hàng hẹp mà vẫn đảm bảo đạt sản lượng tối đa ở mỗi cây. Kết quả thu được là thu nhập cao hơn và nhanh hơn một cách đáng kể ở mỗi héc-ta canh tác.
 • Biến mùa vụ mỗi năm trở thành một năm tuyệt vời.
  Tưới tiêu và bón phân chính xác sẽ đi kèm với việc bạn đạt được các mục tiêu về năng suất mỗi năm. Việc bón phân cùng các chất dinh dưỡng chính xác đã được chứng minh sẽ làm giảm hiện tượng năng suất không đều.
 • Giải pháp hoàn hảo cho vùng rễ tích cực
  Bơ là loại cây trồng có vùng rễ rộng và nông với khả năng chịu hạn kém. Vì thế, việc tưới nước cùng cung cấp chất dinh dưỡng thường xuyên và chính xác sẽ đảm bảo không cây trồng nào bị áp lực.
 • Ngăn chặn hiện tượng rụng quả.
  Một số hiện tượng thời tiết, độ ẩm của đất hay các điều kiện dinh dưỡng đều có thể gây ảnh hưởng lên cây bơ và gây ra hiện tượng rụng quả. Tất cả các nguyên nhân này đều sẽ được giải quyết với hệ thống tưới tiêu chính xác.

 

Growing of avocados

Những câu hỏi thường gặp:

Các giải pháp đề xuất cho cây bơ

Bạn có muốn thu được năng suất tối đa và thu hồi vốn nhanh trên vườn bơ của bạn không?

Bạn có muốn thu được năng suất tối đa và thu hồi vốn nhanh trên vườn bơ của bạn không?

Hãy chọn giải pháp tốt nhất cho vườn bơ của bạn