Netafim Cung cấp dịch vụ Quản lý hệ thống Tưới và kỹ thuật

Với kinh nghiệm tích lũy trong suốt hơn 50 năm Của Netafim về thiết bị và hệ thống tưới, chúng tôi cung cấp dịch vụ nhằm quản lý hệ thống tưới tiêu hoàn chỉnh theo nhu cầu của bạn. Chúng tôi sẽ triển khai và lắp đặt hệ thống tưới thông minh tiên tiến hàng đầu của mình, vận hành và bảo trì hệ thống định kỳ -bao gồm gói dịch vụ với chi phí đầu tư hợp lý.

Tổng thể, đưa ra chi phí đầu tư rõ ràng sẽ giúp bạn an tâm hơn về dịch vụ có được.

Với dịch vụ Quản lý hệ thống Tưới và kỹ thuật bao gồm:

 • Chúng tôi sẽ thiết kế, lắp đặt, vận hành vào bảo dưỡng hệ thống tưới chuẩn xác và thông minh cho nông trại của bạn.
 • Hệ thống tưới tiêu thông minh của chúng tôi sẽ cung cấp nước và các chất dinh dưỡng thẳng đến rễ của xây trồng, mang đến năng suất cao hơn và chất lượng tốt hơn một cách bền vững nhất.
 • Netafim sẽ cam kết mang đến dịch vụ chất lượng hàng đầu, giúp bạn tận dụng toàn bộ các kiến thức chuyên sâu của chúng tôi để tối ưu hóa lợi ích của các biện pháp tưới tiêu theo mô hình đầu - cuối trong suốt thời hạn hợp đồng.

Dịch vụ vận hành và bảo trì của Netafim

Cung cấp cho bạn những giải pháp tối ưu để đạt được hiệu quả cao nhất từ việc đàu tư sử dụng giải pháp tưới thông minh của Netafim. Chỉ cần chi trả một mức phí định kỳ, hệ thống tưới tiêu Netafim được vận hành và bảo dưỡng bởi những chuyên gia hàng đầu trên thế giới sẽ giúp bạn an tâm trải nghiệm những lợi ích thực tế của dịch vụ này.

Với dịch vụ vận hành và bảo trì của Netafim

 • Chúng tôi sẽ giúp bạn thiết kế chính xác hệ thống tưới tiêu thông minh Netafim cho nông trại của bạn và sẽ giám sát toàn bộ quá trình lắp đặt.
 • Hệ thống tưới tiêu thông minh của chúng tôi sẽ cung cấp nước và các chất dinh dưỡng thẳng đến rễ của xây trồng, mang đến năng suất cao hơn và chất lượng tốt hơn một cách bền vững nhất.
 • Sau khi mua và lắp đặt hệ thống tưới tiêu, Netafim sẽ cam kết mang đến dịch vụ với chất lượng hàng đầu, giúp bạn tận dụng toàn bộ các kiến thức chuyên sâu của chúng tôi để tối ưu hóa lợi ích của các biện pháp tưới tiêu theo mô hình đầu - cuối trong suốt thời hạn hợp đồng.

Chúng tôi có các chương trình và các gói bảo hành đáp ứng đa dạng nhu cầu của bạn.

Dịch vụ tưới tiêu Netafim hoạt động như thế nào?

Dịch vụ tưới tiêu được quản lý - Các điều khoản chính

 • Netafim thiết kế, lắp đặt, vận hành, duy trì toàn bộ hệ thống tưới tiêu và giữ quyền sở hữu.
 • Netafim cung cấp giải pháp tưới tiêu, các lời khuyên về kỹ thuật lẫn kiến thức nông nghiệp
 • Netafim cam kết mang đến dịch vụ có chất lượng hàng đầu
 • Một khoản chi phí được trả trước, và sau đó là các khoản phí định kỳ có thể thanh toán theo tháng
 • Có thể yêu cầu gia hạn sau hợp đồng 5 năm (hoặc lâu hơn)
 • Phí chấm dứt hợp đồng sớm

Dịch vụ vận hành và bảo trì của Netafim - Các điều khoản chính

 • Netafim thiết kế và giám sát toàn bộ quá trình lắp đặt hệ thống tưới
 • Netafim cung cấp giải pháp tưới tiêu, các lời khuyên về kỹ thuật lẫn kiến thức nông nghiệp
 • Netafim cam kết mang đến dịch vụ có chất lượng hàng đầu
 • Khoản phí định kè có thể trả theo tháng
 • Thời hạn gia hạn dài hơn của chu kỳ cây trồng hoặc 12 tháng
 • Phí chấm dứt hợp đồng sớm

Dịch vụ tưới tiêu Netafim hoạt động như thế nào?

Trách nhiệm của nông dân

Trách nhiệm của Netafim

Cung cấp điện, nước, các loại giất phép, các công trình dân dụng, các yêu cầu nông nghiệp và xác nhận vào văn bản khuyến nghị các phương thức tưới.

Hỗ trợ nghiên cứu các phương án khả thi, lựa chọn đất và nguồn nước

Đảm bảo một người liên hệ trực tiếp

Cung cấp toàn bộ các thiết bị tưới

Chuẩn bị đất trồng cho quá trình lắp đặt

Khi hệ thống đã hoạt động

 • Quản lý việc tưới tiêu tại chỗ
 • Lập kế hoạch tưới nước và bón phân
 • Quản lý việc vận hành hệ thống
 • Vận hành các nông cụ kỹ thuật số
 • Đào tạo và giám sát các nhân viên tưới tiêu

Bảo vệ cây trồng

Bảo trì hệ thống

 • Thực hiện đầy đủ các bước bảo trì
 • Trang thiết bị*
 • Tất cả các vật liệu liên quan (hóa chất, dụng cụ đo đơn vị tiêm)*
 

Cung cấp các chuyên gia nông nghiệp, các chuyên gia tưới tiêu và tư vấn kỹ thuật

Lưu ý: Các nội dung trên đây chưa bao gồm tất cả.

* Đã bao gồm trong đề xuất về Dịch vụ tưới tiêu được quản lý